Харківська загальноосвітня школаI-III ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Інклюзивна освіта

 

Інклюзія – це процес, це постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх, без виключення, дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального навчального плану розвитку та реалізації його на практиці. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Тобто, система адаптується до потреб дитини.

 

Принципи та цінності інклюзії:

 

Інклюзивна освіта – цінності:

 • Це визнання того, що всі діти можуть навчатися;
 • Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку;
 • Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей;
 • Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;
 • Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:

 • Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;
 • Кожна людина здатна відчувати і думати;
 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;
 • Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки;
 • Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків;
 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;
 • Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;
 • Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов;
 • Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;
 • Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;
 • Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини;
 • Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною;
 • Подолання потенційних бар’єрів навчання;

 

Девіз інклюзії – рівні можливості для кожного!

 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

 

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує безбар’єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи й форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами; залучає батьків до співпраці; співпрацює з фахівцями з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивну атмосферу в шкільному середовищі та громаді загалом.

 

Переваги інклюзивної освіти:

 

Для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей;
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з ООП;
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей;
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті;

 

Для інших дітей:

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
 • Діти вчаться співробітництву;
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим;

 

Для педагогів та фахівців:

 1. Вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості дітей;
 2. Вихователі оволодівають різними педагогічними методиками, що дають їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності;
 3. Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.