Харківська загальноосвітня школаI-III ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Правова освіта

 Споконвіку найсвятішим обов'язком дорослих було піклування про дітей. Проте минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило необхідність прийняття законів, які б охороняли дитину, її життя та індивідуальність. 

          Особливе місце школи у правовому вихованні учнів визначається тим, що тут вони отримують перше уявлення про наше суспільство. Адже школа це передусім соціальний інститут підготовки майбутнього громадяни: працівника, сім'янина, захисника Вітчизни. 

            Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

            Головними завданнями навчальних закладів є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.