Харківська загальноосвітня школаI-III ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Реформування освіти

        

      РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ - ЦЕ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, НАСАМПЕРЕД ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ВСТУПУ ДО ВНЗ, А ТАКОЖ СУПУТНІ РЕФОРМИ.РЕФОРМА СПОНУКАТИМЕ ДО ТОГО, ЩО ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ МАТИМУТЬ ТІ, ХТО НАСПРАВДІ МОЖЕ І ХОЧЕ ВЧИТИСЯ. РЕЗУЛЬТАТОМ РЕФОРМИ ОСВІТИ БУДУТЬ КРАЩЕ ОСВІЧЕНІ ПРОФЕСІОНАЛИ І ВИЩА ЯКІСТЬ ЇХНЬОГО ВНЕСКУ У СУСПІЛЬСТВО.

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

ОСНОВНІ ЦІЛІ ОСВІТИ:

Навчитися жити разом можна, тільки усвідомивши зростаючий взаємозв'язок людей, країн, народів. Таке завдання постає у зв'язку з необхідністю здійснення спільних проектів і розумного й мирного вирішення неминучих конфліктів.

Навчитися здобувати знання з урахуванням швидких змін, пов'язаних з науковим прогресом і новими формами економічної й соціальної діяльності. Сучасній людині необхідно отримати досить широкі загальні культурні знання з можливістю глибокого опанування обмеженого числа дисциплін. Загальний культурний рівень є перепусткою до неперервної освіти, оскільки він прищеплює смак до неї. Він є її фундаментом протягом всього життя.

Навчитися працювати , тобто удосконалюватися у своїй професії, а в більш широкому сенсі – здобувати компетентність, що дає можливість вирішувати різні життєві ситуації.

Навчитися жити , тобто ліпше пізнати самого себе для найповнішого використання свого особистісного потенціалу.

TИПИ РЕФОРМ ОСВІТНІХ СИСТЕМ:

Корекційні реформи освіти – спрямовані на коригування й виправлення перегинів у розвитку освітніх систем і мають на увазі децентралізацію та лібералізацію освітніх структур, деідеологізацію змісту освіти, впровадження нових принців шкільної політики.

Модернізаторські реформи – спрямовані на наближення освітніх систем до західних стандартів. Особливо активно реформи цього типу проводяться на рівні навчальних програм, написання підручників і навчальних посібників, освітніх технологій, методів навчання.

Структурні реформи - реорганізація освітніх структур, наприклад, структуру шкільної освіти за рахунок збільшення або скорочення строків навчання в початковій або неповній середній школі, перебудову системи управління освітою, системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Системні реформи – найбільш динамічний тип освітніх реформ, відзначаються глобальним характером, націлені на зміну освітньої парадигми й освітньої політики. Вони охоплюють не тільки шкільне законодавство, шкільні програми і підручники. Одна з довгострокових цілей їхнього проведення – зміна внутрішньої логіки освіти та його відношення з іншими соціальними сферами. Системні реформи – наслідок і результат політичних і соціально-економічних змін. Вони торкаються ключових елементів будь-якої освітньої системи: якість освіти й контроль за нею, національний освітній стандарт, відношення освіти і ринку, система фінансування та управління сфери освіти.

 

Наказ МОНмолодьспорт від 30.06.2011 № 714 ''Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї''

 

Проект наказу МОНмолодьспорт ''Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу'', проекти типових навчальних планів вечірніх (змінних) шкіл з українською мовою навчання та з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин (очна форма навчання)''

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 ''Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти''

 

Проект. Концепція нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 

Проект. Порядок організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

Проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань

Положення про освітній округ

Концепція літературної освіти, затверджена наказом МОН від 26.01.2011 № 58

Наказ МОНМС України від 31.10.2011 № 1243"Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні(схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150)

Концепція профільного навчання в старшій школі