Харківська загальноосвітня школаI-III ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Сторінка психолога

Психологічна служба Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53  є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості. Службу складає практичний психолог та соціальний педагог. 

Психологічна служба діє відповідно до статей 21 (Психологічна служба в системі освіти") та 22 ("Соціально-педагогічний патронаж") Закону України "Про освіту" та на основі нормативно-правових документів, які впливають на розвиток психологічної служби в системі освіти.

Діяльність фахівців психологічної служби спрямована на участь у виконанні національних, державних, регіональних та районних (міських) програм.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

Пріоритетні напрями психологічного забезпечення освіти  включають:

  • інтеграцію структурних підрозділів психологічної служби, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють свою діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги;
  • соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності у зв’язку переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти;
  • удосконалення програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою підвищення рівня їхньої психологічної культури й психологічної компетентності;
  • уведення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності;
  • активну участь працівників психологічної служби процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами до дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
  • активізацію превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;
  • розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці.

 

В 2017/ 2018 навчальному році психологічною службою  проводиться  робота за наступними напрямами:

психодіагностичні дослідження:

- дослідження готовності до школи в учнів перших класів;

- виявлення рівня адаптації учнів 1-х та 5-х класів;

- вивчення готовності учнів 4-х класів до переходу із початкової школи в середню;

- вивчення рівня обдарованості учнів 8-х класів;

- профорієнтаційні дослідження учнів 9-х класів;

- індивідуальні та групові дослідження учнів пільгового контингенту;

- дослідження за запитом.

проведення факультативу «рівний – рівному» в рамках Програми МОН України  / ПРООН  в  Україні / ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед  молоді  України  щодо здорового способу життя з учнями 8-х та 9-х класів;

індивідуальні   консультації та просвітницька  діяльність.

У дослідженні готовності до школи брало участь  пять перших класів. Отримані результати показали  високий  рівень  готовності  до школи  у 37% учнів, а нижче за норму лише у 1% учнів. В порівнянні з минулим роком спостерігається  вищій рівень підготовки до  школи (рівень саморегуляції, тонкої моторики,  загального психічного розвитку).

Психологічний супровід першокласників продовжувався вивченням рівня адаптації першокласників протягом року. Вивчалось соматичне здоров’я   кожного учня, рівень розвитку комунікативних здібностей у стосунках з вчителем та учнями, емоційний стан та рівень засвоєння навчального матеріалу. З цього питання практичний психолог співпрацював з класними керівниками, медичними працівниками та батьками учнів. На  кінець року високий рівень адаптації учнів 1-х класів становив 36%, а низький рівень – лише 3%. Всім класним керівникам були надані рекомендації щодо роботи з дітьми, які мають низький рівень у розвитку комунікативних здібностей, мотивації навчання та засвоєння навчальної програми. За результатами комплексних досліджень адаптація першокласників пройшла успішно.

Психологічної уваги потребують і учні п’ятих класів у зв’язку з адаптацією до середньої школи.  Визначення рівня адаптації п’ятикласників проводилась  з  метою  вивчення  мотивації  навчальної діяльності, рівня шкільної тривожності, внутрішньогрупових   взаємодій   між  учнями класу, а також статусу кожного учня в класному колективі. Всім класним керівникам, батькам були надані рекомендації щодо роботи з дітьми, які мають негативні результати з комплексного дослідження. Особливої уваги потребували діти, які мали психологічний статус аутсайдерів та ізольованих.

Для успішної адаптації учнів п’ятих класів проводилось вивчення готовності учнів 4-х  класів  до переходу  із початкової школи до середньої.

Практичний психолог в межах психологічної просвіти організувала і провела  психолого-педагогічні семінари для педагогічного колективу школи за темами «Конфлікти в педагогічній діяльності», «Стрес-менеджмент».