Харківська загальноосвітня школаI-III ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
ЗНО

Виховна робота

      Соціальній адаптації учнів сприяє виховна система роботи школи, яка спрямована на формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал; на формування й розвиток соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до загальнокультурних і національних цінностей. Виховний простір школи – це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, самореалізація якої відбувається в різних середовищах (академічному, клубному, середовищі творчих гуртків тощо).

     Створена виховна система передбачає зв’язок із життям; різносторонність; доцільність вибраних форм організації; опору на вихованців, сім’ю, громадськість, сприяє розвитку відповідальності за доручену справу, формуванню комунікативних та лідерських якостей, що забезпечує високий рівень адаптації в сучасному суспільстві. Випускники швидко адаптуються в нових колективах ВНЗ, є старостами, профоргами, членами КВК.

     З метою формування в підлітків активної громадянської позиції, готовності жити в демократичній державі в школі створена шкільна організація учнівського самоврядування «КОЛО», яка охоплює всі сфери навчально-виховної діяльності.

     У школі сформований інститут співуправління дітей та дорослих: організація дитячо-дорослих соціальних проектів; навчання лідерського активу та ін. Налагоджена системна робота з формування в учнів лідерських якостей, активне залучення учнів до розв’язання локальних проблем району, міста.

Учні школи неодноразово ставали переможцями районного етапу конкурсу «Податки очима дітей». Команда КВК «CD RW» щороку бере участь у чемпіонаті шкільних команд клубу веселих та кмітливих міста Харкова; команда КВК-ЮІР також щороку бере участь у міському конкурсі серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН-ЮІР). Команда школи посіла п’яте місце в міському етапі чемпіонату з гри «Що? Де? Коли?» та вийшла до фіналу ігор. Учні школи є активними учасниками обласної військово-патріотичної акції учнівської та студентської молоді «Слобожанські дзвони перемоги», авторами дослідницьких робіт за напрямом «Воєнне минуле мого краю». За активну роботу з патріотичного виховання молоді колектив школи нагороджено почесною грамотою Харківського обласного комітету Української Спілки учасників війни за підписом Героя Радянського Союзу, генерал-майора С. М. Остащенка.

     


Мета і завдання виховної роботи

 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснюється згідно з метою виховання, сформульованою в програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»: формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал; формування й розвиток соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до загальнокультурних і національних цінностей: цінносного ставлення до суспільства і держави, до людей, родини, до природи,культури та мистецтва, праці, до себе, свого фізичного, психічного та соціального «Я».

Методична проблема, над якою працюватиме школа: створення єдиного виховного простору як умова формування сучасної особистості, розвиток виховної системи в школі

Завдання виховної роботи школи:

- формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

- формування міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися у суспільстві;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

- встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих;

- формування комплексу таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична свідомість, відповідальність і мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, захищати та зміцнювати її міжнародний авторитет; повага до культури, звичаїв і традицій  національних спільнот в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування;

- формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток шкільної організації учнівського самоврядування, яка має діяти на основі демократичних цінностей;

- активне залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей в позакласній роботі.  


 

 

ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (1-4 КЛАСИ)


1. Глибоко вивчати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, здібності і потреби.
2. Виховувати пізнавальні інтереси й активне ставлення до суспільного життя.
3. Розширювати, поглиблювати і систематизувати розуміння дітьми моральних норм і правил, культурної поведінки в школі, суспільстві.
4. Формувати практичні вміння і навички культурної поведінки, турботливого ставлення до людей, природи, всенародних надбань.
5. Розвивати вміння школярів справедливо оцінювати свої і чужі вчинки, формувати емоціно-ціннісне ставлення до них.
6. Формувати в учнів у’міння працювати за планом, ставити перед собою конкретні завдання, виконувати їх.
7. Розкривати перед кожним учнем можливості його особистої участі у суспільно-корисних справах, залучати до послідовного їх виконання.
8. Виховувати позитивні риси характеру: старанність і організованість, обов’язковість, співпереживання, шанобливе ставлення до старших, чесність, доброту, дисциплінованість.
9. На основі традицій, звичаїв, обрядів, свят українського народу залучати учнів до скарбниць української культури.
10. Вчити учнів турбуватися про своє здоров’я, вивчати з ними правила особистої гігієни.
11. Вивчати інтереси і потреби сім’ ї, удосконалювати зв’язки з нею.

ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (5-6 КЛАСИ)


1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб.
2. Формування дружного, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи (КТС).
3. Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей; проектування особистості, організація та управління процесом її розвитку.
4. Прищеплення учням навичок планувати свої дії на день, тиждень, місяць, дотримуватися виконання свого плану, брати самозобов’язання, вчити самозвітуватися.
5. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.
6. Виховання в учнів позитивних рис характеру: обовязковості, чесності, організрваності, доброти, щирості, поваги до старших, співпереживання, вимогливості до себе.
7. Сприяння розвитку мовленнєвої культури учнів, уміння спілкуватися, висловлювати свою думку.
8. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби активізувати свою пізнавальну діяльність.
9. Формуванняв учнів потреби у громадській діяльності, виховання бажання і готовності виконувати доручення, ширше залучати їх до справ і турбот старших.
10. Формування вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, в людських взаєминах.
11. Виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна.
12. Навчання методам підтримки доброго здоров’я, правилам особистої гігєни.
13. Залучення учнів до скарбів української народної творчості.
14. Допомога у подальшому становленні органів класного самоврядування, розвиток їньої самостиійності.
15. Залучення до виховання учнів батьків, громадськості.

ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (7-8 КЛАСИ)

1. Продовження вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб.
2. Надання допомоги учням у пізнанні власного характеру, у боротьбі зі своїми негативними рисами, у вихованні позитивних якостей.
3. Виховання в учнів позитивних рис характеру: волі, чесності, самокритичності, альтруїзму, поваги до старших, взаємодопомоги, гідності, принциповості.
4. Формування в учнів вміння спілкуватися, стисло висловлювати свою думку, збагачувати свій словниковий запас, готувати їх до публічних виступів.
5. Розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, надання допомоги їм у науковій орієнтації своєї навчальної діяльності.
6. Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, формування моральних переконань.
7. Виховання в учнів поваги до держави, її законів.
8. Робота над підвищенням самостійності учнівського самоврядування в плануванні, організації і аналізі повсякденної діяльності.
9. Залучення учнів до соціально значущої діяльності, формування в них потреби в громадській роботі, розширення зв’язків з трудовими і громадськими колективами.
10. Виховання в учнів потреби до самовдосконалення на грунті знань традицій, свят, обрядів і звичаїв свого народу.

ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (9-11 КЛАСИ)

1. Максимальне використання із класом досвіду самовиховання, самоаналізу, самооцінки.
2. Виховання в учнях позитивних рис: скромності, доброти, гідності, сміливості, правдивості, поваги до старших, благородства, бережливості, діловитості, організованності, старанності, відповідальності.
3. Сприяння вихованню демократичної культури, формування вміння аналізувати свою діяльність, відстоювати свою точку зору, поважати позицію інших.
4. Стимулювання самостійності учнів у процесі навчання, збудження їх інтересу до науки і техніки.
5. Виховання високої моральності у взаєминах юнаків і дівчат, ознайомлення їх із законодавством України про сім’ю і шлюб.
6. Прищеплення учням високої правової культури, поваги до законів держави.
7. Підготовка учнів до свідомого вибору професії, визначення його місця у суспільстві.
8. Виховання майбутнього захисника Батьківщини.
9. Залучення учнів до скарбів духовної культури українського народу та кращих зразків світової культури.
10. Сприяння розвитку організаторських вмінь і навичок учнів, становленню їх іміджу, залучення їх до виконання громадської роботи.
11. Підвищення ролі органів учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку.

Випускник школи має стати цивілізованою, освіченою, духовною та вільною людиною з гуманістичним світосприйняттям, здатною здійснбвати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях; людиною, що усвідомлює особисту відповідальність за свою долю, долю народу України і людства в цілому.